Kontakt Oss

 Telefon:  56 58 00 20 
 Telefaks 56 58 00 21
 E-post firmapost@fusa-kraftlag.no
 Feilmelding i straumnettet 56 58 00 35

 

Org.nr.: 858 837 162 MVA

Bankgiro: 3420.07.01919

Fusa Kraftlag, Stallabrotvegen 119 , 5640 EIKELANDSOSEN