Tilskot til lag og organisasjonar m.m.

Ein gong i året tildeler Fusa Kraftlag SA støttemidlar til eit stort spekter av aktiviterar i Fusa kommune. Tildelinga vert tilpassa til kvaliteten i søknadsmassen.

Søknadsfristen er i september kvart år. Søknadane vert handsama av eit eige utval, med representantar frå styret og administrasjonen. Tildelinga er vanlegvis klar innan 1. november.

Søknad om tilskot

 Tilskot til lag og organisasjonar m.m.

 

 

Publisert