Eitro Kraftverk AS

Eitro Kraftverk AS

Eitro ligg på Tveita i Øvre Hålandsdal i Fusa kommune.
Eitro Kraftverk utnyttar fallet mellom inntaket i Osadalen kote 600
og kraftstasjonen på kote 90.

TEKNISK INFORMASJON
 Nedbørsfelt 3,2 km2 
 Minstevassføring Sommar: 40 l/s
  Vinter:     10 l/s
 Inntakskote 600 moh
 Kraftstasjonskote 90 moh
 Fallhøgde 510 
 Produksjon 10,9 GWh
 Tilsvarer ca. 545 bustader
 Produksjonsstart 17.06.2013
Eitro Kraftverk AS

 

Eitro Kraftverk AS er eit samarbeid mellom Fusa Kraftlag SA (49%), SKL Produksjon AS (51%) og fallrettseigarane til elva. 

Eitro Kraftverk AS

 Arbeid ved inntaket

Eitro Kraftverk AS