Forsøget Haugaelva Smaakraftverk AS

Forsøget Haugaelva Smaakraftverk AS

Forsøget Haugaelva Smaakraftverk ligg i Sævareid i Fusa kommune.
Kraftverket utnyttar eit fall på 206 m i Haugaelva.

TEKNISK INFORMASJON
 Ytelse 1,99 MW
 Slukeevne 1,26 m3/sek.
 Produksjon 7,54 GWh
 Tilsvarer ca. 400 bustader
 Produksjonsstart 19.03.2010

Forsøget Haugaelva Smaakraftverk AS

Heidal Holding AS eig kraftverket.