Gråklubben Kraftverk AS

Gråklubben Kraftverk AS

Gråkluben Kraftverk AS ligg i Sævareid i Fusa kommune.
Kraftverket utnyttar eit fall på 319 m i Gråklubbelva.

TEKNISK INFORMASJON
 Ytelse 1,089 MW
 Slukeevne 0,39 m3/sek.
 Produksjon 3,5 GWh
 Tilsvarer ca. 175 bustader
 Produksjonsstart 01.03.2014

Gråklubben Kraftverk AS

Heidal Holding AS eig kraftverket.