Gjønaelva Kraftverk AS

Gjønaelva Kraftverk AS

Gjønaelva kraftverk fekk i oktober 2012 konsesjon til bygging av kraftverk. Gjønaelva tek til i området sør for Gjønakvitingen, og renn i sørvestleg retning mot Gjøn og Gjønavatnet. Kraftverket vil utnytta fallet mellom inntaket på kote 292 og kraftstasjonen på Gjøn på kote 56.

TEKNISK INFORMASJON
Nedbørsfelt6,27 km2
MinstevassføringSommar: 125 l/s
 Vinter: 22 l/s
Inntakskote292 moh
Kraftstasjonskote23 moh
Produksjon10 GWh/år
Maks slukeevne1640 l/s
Min. slukeevne82 l/s
Generatorytelse3,4 MW
Tilsvarerca. 500 bustader
Produksjonsstart 
Gjønaelva Kraftverk AS

Nedre del av vannvegen vil bestå av nedgraven røyrgate,
frå kote 177 og opp til inntak skal det lagast tunnell på
Ø1200 mm, der nederste 150 m er fora med stålrøyr.

 

 

Gjønaelva Kraftverk AS

Utbygging av kraftverket er eit samarbeid mellom
Fusa kraftlag SA 50,5 %, SKL AS 48,5 % og grunneigarane 1 %.

Utbygging av kraftverket tok til i november 2013 og er venta å
starta opp med prøvedrift i mars 2015.

 

Gjønaelva Kraftverk AS