Fakturering for april og mai

I desse dagar mottek du faktura frå oss for straumforbruket ditt for april månad. Forfall er sett til første halvdel av juni og  betalingsfristen er derfor noko kortare enn det me vanlegvis har hatt. Me ynskjer å korte ned tida mellom forbruk og fakturering,  og for å klare dette vil faktura for forbruk i mai få betalingsfrist i månadskiftet juni/juli. Me har valgt å gjere denne endringa no når forbruket til dei fleste er på det lavaste i året.

Dersom du treng utsatt betalingsfrist eller oppdeling av faktura er det berre til å ta kontakt med oss!

Bodil Tvedt