Diverse lag og organisasjonar

Norges Handikapforbund Os lokallag - kr. 5.000,-

Fusa husflidlag - kr. 5.000,-

Bjørnefjorden jazzenseble - kr. 5.000,-

Fusa Rockeklubb - kr. 10.000,-

Vinnesholmen kystlag - kr. 5.000,-

Eikelandsfjorden pensjonistlag - kr. 5.000,-

Fusa Seniordanslag - kr. 5.000,-

Fusa Frivillighetsentral - kr. 10.000,-

Fusa Turlag - kr. 10.000,-

Fusa Senioruniversitet - kr. 5.000,-

Totalt kr. 65.000,-

Bodil Tvedt