Grendahus/bedehus

Nordtveit bygdeutval - kr. 15.000,-

Nesjaheimslaget - kr. 15.000,-

Eikelandsosen bedehus - kr. 15.000,-

Fusa Samfunnshuslag - kr. 15.000,-

Nordtveit bedehus - kr. 5.000,-

Sævareidfjorden ungdomslag - kr. 15.000,-

Foer bedehus - kr. 5.000,-

Lygrepollen grendalag - kr. 10.000,-

Eikelandsfjorden samfunnshus - kr. 15.000,-

Øvre Hålandsdal grendalag - kr. 15.000,-

Bygdalaget bygdaheimen - kr. 15.000,-

Strandvik grendahus - kr. 15.000,-

Baldersheim bygdalag - kr. 10.000,-

Total: kr. 165.000,-

Bodil Tvedt