Idrett

Fusa Karateklubb - kr. 10.000,-

Eikelandsfjorden Idrettslag - kr. 20.000,-

Fusa Svømmeklubb - kr. 10.000,-

Fusa Hestesportlag - kr. 10.000,-

Søre Fusa Idrettslag - kr. 10.000,-

Ådlandsfjorden Idrettslag - kr. 10.000,-

Totalt kr. 70.000,-

Bodil Tvedt