Kor

Fjord’n Barnekor - kr. 7.500,-

Fusa Soul Children - kr. 7.500,-

Takt og Tone - kr. 5.000,-

Strandvik Blandakor - kr. 5.000,-

Kor(t)pusten - kr. 5.000,-

Mannskoret Credo - kr. 5.000,-

Totalt kr. 35.000,-

Bodil Tvedt