Kundemagasinet Vår Energi

Kundemagasinet Vår Energi frå ditt lokale energiselskap

Straumprisar og smarte hus

Det er langt frå berre vêret og vassmengda i vasskraftmagasina som avgjer kva du må betale for straumen. Internasjonale prisar på kol, gass og CO2-utslett har også mykje å seie. Det kjem kanskje som ei overrasking at prisane var høgare i både 2010 og 2011 enn i fjor.

Dette kan du lese meir om i vårutgåva av Vår Energi som blir distribuert til kundane i veke 18.

Dei nye straummålarane alle kundane har fått installert, gir mange alternativ. Smarthusteknologi og fjernstyring av elektroniske apparat og installasjonar er døme på dette. Vår elektriske kvardag er i rask endring.

Du kan og lese at nettleiga varierer med mange tusen kroner og blir dabattert.
Denne ulikskapen kan forbrukarane oppleve som urettferdig. No skal regjeringa greie ut ei vidare utjamning av skilnadene.

Stadig fleire satsar på solenergi, men løner det seg?

Som alltid kan du og i denne utgåva av Vår Energi gle deg over både premiekryssord og premiekonkurranse. Premien er ein DAB-radio.

Bodil Tvedt