Kjøpsutbytte

I desse dagar betaler me ut 2 millionar kroner i samla kjøpsutbytte til våre medlemer.

Utbyttet vert utrekna på bakgrunn av all handel ein har hatt med kraftlaget i 2017.

Vil du bli medlem? Du finn søknadsskjema under “Om firmaet”

Bodil Tvedt