Ungdomsstipend og tilskot

Me har fått mange fine søknader til både ungdomsstipend og tilskot. Me arbeider med å gå gjennom alle og vil prøva å ha svara klare innan 1. november.

Me takkar for mange fine søknader. Det er kjekt å sjå så mykje engasjmenet frå bygdene i kommunen!