Hopselva Kaftverk AS

01-01.jpg

Hopselva ligg på grensa mellom Fusa kommune og Samnanger kommune. Hopselva Kraftverk utnyttar fallet mellon inntak i Sævildvatnet på kote 184,6 og kraftstasjon på kote 23.

Hopselva Kraftverk AS er eit samarbeid mellom Fusa Kraftlag SA (51%), SKL Produksjon AS (49%) og fallrettseigarane til elva.

Teknisk informasjon

Litt historie

Hopselva har vore nytta som energikjelde i mange hundre år. Alt på 1600-talet var det oppgangssager på Hope og Sævild. På Sævild var det sagbruk med vatn som drivkraft fram til omlag 1965.

Samarbeid mellom Sævild og Hope har og lange tradisjonar. I etterkrigstida vart det mellom anna skipa til selskap som skar og leverte i til meieri og fiskefartøy. Isen vart skoren og lagra ved Sævildvatnet, herav namnet Islageret.

Grunneigarane sine planar om kraftverk i Hope tok til i 1997 og byggestart var september 2008.