Posts in Kraftverk i drift
Gjønaelva Kraftverk AS

Gjønaelva kraftverk fekk i oktober 2012 konsesjon til bygging av kraftverk. Gjønaelva tek til i området sør for Gjønakvitingen, og renn i sørvestleg retning mot Gjøn og Gjønavatnet. Kraftverket vil utnytta fallet mellom inntaket på kote 292 og kraftstasjonen på Gjøn på kote 56.

Read More