Sævareid Kraft AS

Sævareid Kraft ligg i Sævareid i Fusa kommune. Kraftverket utnyttar fallet mellom Henangervatnet og Sævareidfjorden som er på 11,5m.

Sævareid Holding AS eig kraftverket.

Teknisk informasjon

Andre kraftverkGasta Design