Eitro Kraftverk AS

Eitro ligg på Tveita i Øvre Hålandsdal i Fusa kommune. Eitro Kraftverk utnyttar fallet mellom inntaket i Osadalen kote 600 og kraftstasjonen på kote 90.

Eitro Kraftverk AS er eit samarbeid mellom Fusa Kraftlag SA (49%), SKL Produksjon AS (51%) og fallrettseigarane til elva.

Teknisk informasjon